top of page

Rioolinspectie in regio Gent

Bij ons geen gepruts en half werk, maar een bekwame ontstopper. Onze deskundige vakmannen weten precies hoe ze uw afvoerbuizen moeten aanpakken.

johnnyfixit.jpg

SNELLE INTERVENTIE MET RIOOL INSPECTIE

Heeft u vaak last van stank, verstoppingen of andere rioolproblemen? Meerdere keren per jaar de hulp inroepen van een ontstoppingsfirma? Hebt u plots last van een vochtige kelder waar het water duidelijk niet vanuit de vloer komt? Dan zal er iets grondig mis zijn met uw rioolbuizen. Verstopt uw afvoerleiding keer op keer? Dit kan vaak liggen aan breuken en scheuren in de leiding. Ook putten,
sifonput, sterfput, septische putten of regenputten kunnen in zodanig slechte staat zijn dat het zand rondom deze putten wegspoelt. Ook regenweer kan ervoor zorgen dat het zand via scheuren of breuken in de putten of rioolstelsel terechtkomt. Wellicht heeft u een oud huis en daardoor oude
rioolbuizen, of wellicht zit er ergens opgehoopt vuil dat steeds weer voor problemen zorgt. Ook kleine scheurtjes kunnen u overlast bezorgen. Verzakte vloeren of opritten, open verbindingen, obstructie door wortels van bomen of struiken, kalkaanslag, verkeerde constructies of een slechte ontluchting van een put zijn ook mogelijke oorzaken.

Wij kunnen uw leidingenstelsel bekijken door rioolinspectie toe te passen. Lokaliseren van plaats defect doen we met een zender of sonar. Hiermee kunnen we ook de diepte uitmeten. Op deze manier kunnen we snel en gedetailleerd zien waar het probleem zich bevindt, zonder dat er hak- of breekwerk aan te pas hoeft te komen.

Aan de hand van de rioolinspectie trekken we een conclusie en stellen we samen met u een plan van aanpak op om de gevonden problemen aan te pakken. In Gent en omstreken kunt u op ons
rekenen. Indien we bij de rioolinspectie breuken vaststellen in de afvoer zullen we u aanraden om de verzekering te verwittigen. U bent wellicht verzekerd voor oorzaken die vocht of waterschade, verzakkingen van vloer teweeg brengt.

cam_foto0
cam_foto1
cam_foto2
bottom of page